เช็คด่วน! อาการของคุณคือโรคต่อมลูกหมากชนิดใด ?

มะเร็งต่อมลูกหมาก สามารถรักษาให้หายไหม

หากคุณกำลังเริ่มสังเกตุอาการของตัวคุณเองว่าคือ ตัวเองเป็นโรคต่อมลูกหมากชนิดใด เรามีข้อมูลมาแนะนำโดยต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายบริเวณใต้กระเพาะปัสสาวะและหุ้มรอบท่อปัสสาวะ ขนาดประมาณ 20 กรัมซึ่งขนาดของต่อมลูกหมากจะเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุแต่หากมีการเติบโตที่ผิดปกติก็มีความเสี่ยงทำให้เกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับต่อมลูกหมากตามมาได้ ซึ่งจากสถิติของผู้ป่วยพบว่า ในผู้ชายไทย 80%เป็นโรคต่อมลูกหมากโต18% เป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก และ 2% เป็นโรคต่อมลูกหมากอักเสบโดยทั้ง 3 โรคเกี่ยวกับต่อมลูกหมากมีรายละเอียดดังนี้

 

โรคต่อมลูกหมากโต (Benign Prostatic Hyperplasia : BPH)

โดยทั่วไปโรคต่อมลูกหมากโตมักจะเกิดขึ้นในผู้ชายช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไปมีภาวะต่อมลูกหมากขนาดโตมากผิดปกติ ส่งผลให้ไปกดทับท่อปัสสาวะให้ตีบเล็กลงทำให้การขับถ่ายปัสสาวะไม่สะดวกและอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ผนังกล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะหนาขึ้นส่งผลต่อความสามารถในการกลั้นปัสสาวะลดลงโดยผู้ป่วยมักมีอาการบ่งบอกเบื้องต้นดังนี้

– อาการของโรคต่อมลูกหมากโต

  • ปัสสาวะบ่อย โดยเฉพาะช่วงกลางคืน
  • กลั่นปัสสาวะไม่อยู่
  • รู้สึกปวดขณะถ่ายปัสสาวะ
  • รู้สึกปัสสาวะไม่สุด ต้องเบ่งขณะถ่ายปัสสาวะ
  • ปัสสาวะไม่พุ่ง สะดุดเป็นช่วง
  • เมื่อปัสสาวะเรียบร้อยแล้ว จะรู้สึกยังไม่สุด

 

โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate cancer)

นอกจากเป็นโรคที่เกิดกับต่อมลูกหมากเป็นอันดับที่ 2 แล้ว ยังจัดว่าเป็นโรคมะเร็งอันดับที่ 4 ของโรคมะเร็งที่พบมากในผู้ชายไทยอีกด้วย ซึ่งมะเร็งต่อมลูกหมากจะมีอัตราการเติบโตช้ากว่ามะเร็งชนิดอื่นๆ ฉะนั้นหากตรวจพบตั้งแต่ช่วงแรกเริ่มก็มีโอกาสรักษาให้หายขาดได้ แต่ก็มีโอกาสที่เซลล์มะเร็งจะแพร่ขยายสู่กระแสเลือดหรือต่อมนํ้าเหลืองไปยังส่วนอื่นๆ อีกทั้งสามารถเกาะติดกับอวัยวะอื่นของร่างกาย จนทําให้อวัยวะเหล่านั้นเสียหายและถูกทําลายในที่สุด

อาการของโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

 ปัสสาวะไม่ออก หรือติดขัด
 ปัสสาวะแสบ หรือมีเลือดปนออกมา
 ปัสสาวะบ่อย โดยเฉพาะตอนกลางคืน
 เมื่อหลั่งน้ำอสุจิจะรู้สึกปวดมาก
 ปวดหลังส่วนล่าง ปวดสะโพก หรือช่วงต้นขาตลอดเวลา

 

โรคต่อมลูกหมากอักเสบ (prostatitis)

สำหรับโรคต่อมลูกหมากอักเสบจะสามารถพบได้ในผู้ชายทุกช่วงวัยเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัส ความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและประสาทหรือปัญหาจากภูมิต้านทานของร่างกาย สามารถจำแนกตามอาการได้ ดังนี้

 

– ต่อมลูกหมากอักเสบชนิดเฉียบพลัน

ผู้ป่วยที่พบส่วนมากมักมีอาการอักเสบสาเหตุจากการติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะส่วนปลาย หรือของกระเพาะปัสสาวะมักมีอาการปัสสาวะบ่อย แสบขัด หรือปัสสาวะไม่ออก และมีอาการเป็นไข้ เพลียคลื่นไส้ อาเจียน ปวดเอว หรือความดันต่ำ ร่วมด้วย

– ต่อมลูกหมากอักเสบชนิดเรื้อรัง

ผู้ป่วยมักมีอาการเป็นๆ หายๆ สาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะทางเดินปัสสาวะ มักมีอาการ ปวดหลัง ปัสสาวะมีเลือดปน ปัสสาวะแสบขัดหรือปัสสาวะลำบาก กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ปวดบริเวณอัณฑะและอวัยวะเพศรวมถึงมีอาการปวดขณะปัสสาวะด้วย

โรคที่เกี่ยวกับต่อมลูกหมาก มักจะมีอาการบ่งบอกเบื้องต้นที่คล้ายกันมากโดยเฉพาะโรคต่อมลูกหมากโตกับโรคมะเร็งต่อมลูกหมากจึงต้องอาศัยการวินิจฉัยจากแพทย์แต่สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตนั้นจะไม่พัฒนากลายเป็นมะเร็ง

 

 

อ่านเรื่องของ มะเร็งต่อมลูกหมาก ทั้งหมด :