VDO Hilght งาน “รวมพลังสู้..รู้ทันมะเร็งต่อมลูกหมาก”

กลุ่ม parang คุณหมอ

VDO Hilght งาน “รวมพลังสู้..รู้ทันมะเร็งต่อมลูกหม […]

ไขข้อสงสัย เมื่อเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก รักษาหายไหม?

มะเร็งต่อมลูกหมาก

เมื่อเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก รักษาหายไหม โรคมะเร็งต่อม […]

เช็คด่วน! อาการของมะเร็งต่อมลูกหมาก ลามไปกระดูก

คำถามมะเร็งต่อมลูกหมาก

และนี้คืออาการของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากที่ผู้ป่วยหลายท่าน […]

ป้องกันโรคมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการกินอาหารที่ถูกต้อง

มะเขือเทศป้องกัน โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

การป้องกันโรคมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยอาหาร เมื่ออายุเริ่มข […]

อาการมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้าย และวิธีดูแลผู้ป่วย

จากเซลล์ปกติ กลายเป็นเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากได้อย่างไร

ทำความรูัจักผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้าย หากตรวจ […]

อยากรู้! มะเร็งต่อมลูกหมาก อันตรายไหม?

มะเร็งต่อมลูกหมาก

หลายท่าน สงสัยว่ามะเร็งต่อมลูกหมากอันตรายไหม? แม้ได้ขึ้ […]

หลังการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก มีผลต่อสมรรถภาพทางเพศ หรือไม่ ?

ผลหลังผ่าตัด โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

มาเรียนรู้เกี่ยวกับ สมรรถภาพทางเพศหลังผ่าตัดมะเร็งต่อมล […]

ภาพงาน รวมพลังสู้..รู้ทันมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยกลุ่ม PARANG 23 ก.พ 2563

รวมพลังสู้..รู้ทันมะเร็งต่อมลูกหมาก

กลุ่ม พลัง (PARANG) หรือ Prostate cancer AwaReness for […]

การแบ่งระยะความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมากที่จะเกิดในผู้ชาย

มะเร็งต่อมลูกหมาก

การรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก แบ่งตามความเสี่ยง เมื่อได้ […]