มะเร็งต่อมลูกหมากนั้นแบ่งออกเป็นกี่ระยะ และเกิดจากสาเหตุอะไร ?

มะเร็งต่อมลูกหมากนั้นแบ่งออกเป็นกี่ระยะ ายแพทย์ศุภณ ศรีพลากิจ

เชิญชมคลิปวีดีโอ
” มะเร็งต่อมลูกหมากนั้นแบ่งออกเป็นกี่ระยะ และเกิดจากสาเหตุอะไร ? “

  • อธิบายสาเหตุของมะเร็งต่อมลูกหมาก

  • ระยะของมะเร็งต่อมลูกหมาก

 

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก :

นายแพทย์ศุภณ ศรีพลากิจ

จากภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

.
หรือสามารถติดตามข้อมูลดีๆ จากกลุ่มแพทย์ Parang ได้ในช่องทางอื่นๆ ครับ