ภาพงาน รวมพลังสู้..รู้ทันมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยกลุ่ม PARANG 23 ก.พ 2563

รวมพลังสู้..รู้ทันมะเร็งต่อมลูกหมาก

กลุ่ม พลัง (PARANG) หรือ Prostate cancer AwaReness for pAtieNt by expert Group เป็นกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวกันของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ที่มีความสนใจเฉพาะทางในการดูแลรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันคือ เป็นพลัง และแรงผลักดันให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมลูกหมากอย่างถูกต้องต่อภาคประชาชน เพื่อให้เกิดการตระหนักเกี่ยวกับโรค และมีการรณรงค์ให้มีการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งต่อมลูกหมากอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเข้าสู่กระบวนการรักษาได้ทันท่วงที เนื่องจากในปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนสามารถทำได้ง่ายขึ้น ทางกลุ่ม พลัง (PARANG) จึงมีความตั้งใจที่จะเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสาร และให้ข้อมูลเรื่องโรคมะเร็งต่อมลูกหมากตามหลักวิชาการ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์จึงได้รวมตัวกันจัดงาน “รวมพลังสู้..รู้ทันมะเร็งต่อมลูกหมาก”  ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ โดยมีผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยให้ความสนใจเข้าร่วมฟังจำนวนมาก

 

กลุ่ม parang คุณหมอ

กลุ่มแพทย์ PARANG เร่งให้ความรู้ประชาชน เพื่อให้ตื่นตัว รู้เท่าทันโรค และตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้น สามารถรักษาให้หายขาดได้  โดยเตรียมจัดงาน “รวมพลังสู้..รู้ทันมะเร็งต่อมลูกหมาก” ในวันอาทิตย์ ที่ 23 ก.พ.นี้ เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 5 ห้อง The Mitr-ting Room ฟรี! ตลอดงาน พร้อมตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวมะเร็งต่อมลูกหมาก

เชิญชมวีดีโอคลิปบรรยายกาศภายในงาน
“รวมพลังสู้..รู้ทันมะเร็งต่อมลูกหมาก”

 

ชมภาพบรรยายกาศภายในงาน
“รวมพลังสู้..รู้ทันมะเร็งต่อมลูกหมาก”

รวมพลังสู้..รู้ทันมะเร็งต่อมลูกหมาก

รวมพลังสู้..รู้ทันมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยกลุ่ม PARANG แพทย์ดูแลรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

 

รวมพลังสู้..รู้ทันมะเร็งต่อมลูกหมาก

ชูศักดิ์ ปริพัฒนานนท์

รวมพลังสู้..รู้ทันมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยกลุ่ม PARANG แพทย์ดูแลรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

รวมพลังสู้..รู้ทันมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยกลุ่ม PARANG แพทย์ดูแลรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

รวมพลังสู้..รู้ทันมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยกลุ่ม PARANG แพทย์ดูแลรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

รวมพลังสู้..รู้ทันมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยกลุ่ม PARANG แพทย์ดูแลรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

กลุ่ม PARANG แพทย์ดูแลรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

รวมพลังสู้..รู้ทันมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยกลุ่ม PARANG แพทย์ดูแลรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

รวมพลังสู้..รู้ทันมะเร็งต่อมลูกหมาก

รวมพลังสู้..รู้ทันมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยกลุ่ม PARANG แพทย์ดูแลรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

รวมพลังสู้..รู้ทันมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยกลุ่ม PARANG แพทย์ดูแลรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

รวมพลังสู้..รู้ทันมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยกลุ่ม PARANG แพทย์ดูแลรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

 

รวมพลังสู้..รู้ทันมะเร็งต่อมลูกหมาก

รวมพลังสู้..รู้ทันมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยกลุ่ม PARANG แพทย์ดูแลรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

รวมพลังสู้..รู้ทันมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยกลุ่ม PARANG แพทย์ดูแลรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

รวมพลังสู้..รู้ทันมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยกลุ่ม PARANG แพทย์ดูแลรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

รวมพลังสู้..รู้ทันมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยกลุ่ม PARANG แพทย์ดูแลรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

รวมพลังสู้..รู้ทันมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยกลุ่ม PARANG แพทย์ดูแลรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

รวมพลังสู้..รู้ทันมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยกลุ่ม PARANG แพทย์ดูแลรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

รวมพลังสู้..รู้ทันมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยกลุ่ม PARANG แพทย์ดูแลรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

รวมพลังสู้..รู้ทันมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยกลุ่ม PARANG แพทย์ดูแลรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

รวมพลังสู้..รู้ทันมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยกลุ่ม PARANG แพทย์ดูแลรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก