ทางเลือกในการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก “แบบแพร่กระจาย และแบบไม่แพร่กระจาย” แตกต่างกันอย่างไร

นายแพทย์ธเนศ ไทยดำรงค์

เชิญชมคลิปวีดีโอ ” ทางเลือกในการรักษาโรคมะเร็งต่อ […]

ระยะเวลาในการเฝ้าติดตามโรคที่เหมาะสมของผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากคือเท่าไหร่ ?

thaiprostatecancer-นายแพทย์วัฒนชัย อึ้งเจริญวัฒนา

เชิญชมคลิปวีดีโอ ” ระยะเวลาในการเฝ้าติดตามโรคที่เ […]

วิธีการตรวจหาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมีวิธีใดบ้าง ?

thaiprostatecancer-นายแพทย์วรัชญ์ วรนิสรากุล

เชิญชมคลิปวีดีโอ ” วิธีการตรวจหาโรคมะเร็งต่อมลูกห […]

ปกติแล้วอายุประมาณเท่าไหร่ ถึงควรมีการตรวจร่างกายประจำปี ?

นายแพทย์ชัยยุทธ ก่งเซ่ง

เชิญชมคลิปวีดีโอ ” ปกติแล้วอายุประมาณเท่าไหร่ ถึง […]

ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก?

นายแพทย์ศุภณ ศรีพลากิจ

เชิญชมคลิปวีดีโอ ” ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะ […]

การรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยยานั้น มีข้อดี และข้อเสียต่างกันอย่างไร ?

นายแพทย์วรพัฒน์ อัตเวทยานนท์

เชิญชมคลิปวีดีโอ ” การรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากด้ […]

มะเร็งต่อมลูกหมากนั้นแบ่งออกเป็นกี่ระยะ และเกิดจากสาเหตุอะไร ?

นายแพทย์ธเนศ ไทยดำรงค์

เชิญชมคลิปวีดีโอ ” มะเร็งต่อมลูกหมากนั้นแบ่งออกเป […]

ผู้ป่วยบางรายมาพบคุณหมอ แล้วพบว่ามะเร็งอยู่ในระยะแพร่กระจายแล้ว สาเหตุเป็นเพราะอะไร

นายแพทย์ชูศักดิ์ ปริพัฒนานนท์

เชิญชมคลิปวีดีโอ ” ผู้ป่วยบางรายมาพบคุณหมอ แล้วพบ […]

มะเร็งต่อมลูกหมากควรเริ่มตรวจตั้งแต่เมื่อไหร่ และมีข้อบ่งชี้ในการตรวจอย่างไรบ้าง ?

นายแพทย์วรัชญ์ วรนิสรากุล

เชิญชมคลิปวีดีโอ ” มะเร็งต่อมลูกหมากควรควรเริ่มตร […]

ผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากควรทานอาหารแบบไหน และไม่ควรทานอาหารแบบไหน ??

ายแพทย์วัฒนชัย อึ้งเจริญวัฒนา

เชิญชมคลิปวีดีโอ ” รู้หรือไม่ว่าผู้ป่วยมะเร็งต่อม […]