ร่วมกิจกรรมกับ Thaiprostatecancer.com

กลุ่ม parang คุณหมอ

หัวข้อกิจกรรมของเรา

ติดตามบทความจากแพทย์ในกลุ่ม PARANG

บทความที่ที่แนะนำเรื่องอาการ การรักษาและการป้องกัน ที่เขียนโดยแพทย์ในกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ด้านโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

ติดตามงานบรรยายจากแพทย์

สามารถดูวันเวลาและสถานที่ในการไปบรรยายของกลุ่มแพทย์ PARANG เพื่อเข้าร่วมรับฟังเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

ดูบทความความรู้ผ่านทาง Social

สามารถติดตามบทความความรู้ผ่านทาง Facebook ที่จะมาอัพเดทเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมลูกหมากแบบเข้าใจง่ายให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย

คลังความรู้เรื่องมะเร็งต่อมลูกหมาก

รวบรวมบทความเกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมากให้สามารถค้นหาได้ง่ายและจะมีการอัพเดทให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ร่วมกิจกรรมนอกสถานที่

จะมีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ให้ทางผู้ป่วยและญาติ สามารถมาพบปะพูดคุยและฟังการบรรยาย พร้อมปรึกษาหมอได้

ปรึกษาแพทย์ผ่านทาง Social

คุณสามารถปรึกษาและขอข้อมูลเบื้องต้นของมะเร็งต่อมลูกหมาก ได้ผ่านทางการ chat ของ Facebook

ติดตามบทความจากแพทย์ในกลุ่ม PARANG

บทความที่ที่แนะนำเรื่องอาการ การรักษาและการป้องกัน ที่เขียนโดยแพทย์ในกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ด้านโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

ติดตามงานบรรยายจากแพทย์

สามารถดูวันเวลาและสถานที่ในการไปบรรยายของกลุ่มแพทย์ PARANG เพื่อเข้าร่วมรับฟังเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

ดูบทความความรู้ผ่านทาง Social

สามารถติดตามบทความความรู้ผ่านทาง Facebook ที่จะมาอัพเดทเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมลูกหมากแบบเข้าใจง่ายให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย

คลังความรู้เรื่องมะเร็งต่อมลูกหมาก

รวบรวมบทความเกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมากให้สามารถค้นหาได้ง่ายและจะมีการอัพเดทให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ร่วมกิจกรรมนอกสถานที่

จะมีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ให้ทางผู้ป่วยและญาติ สามารถมาพบปะพูดคุยและฟังการบรรยาย พร้อมปรึกษาหมอได้

ปรึกษาแพทย์ผ่านทาง Social

คุณสามารถปรึกษาและขอข้อมูลเบื้องต้นของมะเร็งต่อมลูกหมาก ได้ผ่านทางการ chat ของ Facebook