ทำความรู้จักกลุ่ม PARANG 

กลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่มาให้ความรู้โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

ที่นี่คือศูนย์รวมข้อมูลโรคมะเร็งต่อมลูกหมากโดยกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ด้านโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก จากโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ ที่จะมาแนะนำอาการของโรค วิธีการรักษา รวมถึงวิธีการปฏิบัติตัวหากคุณ และคนที่คุณรัก ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก

ที่มากลุ่ม “พลัง” (PARANG)

พลัง (PARANG) หรือ Prostate cancer AwaReness for pAtieNt by expert Group เป็นกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวกันของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะที่มีความสนใจเฉพาะทางในการดูแลรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันคือ เป็นพลัง และแรงผลักดันให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมลูกหมากอย่างถูกต้องต่อภาคประชาชน เพื่อให้เกิดการตระหนักเกี่ยวกับโรค และมีการรณรงค์ให้มีการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งต่อมลูกหมากอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเข้าสู่กระบวนการรักษาได้ทันท่วงที เนื่องจากในปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนสามารถทำได้ง่ายขึ้น ทางกลุ่ม พลัง (PARANG) จึงมีความตั้งใจที่จะเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสาร และให้ข้อมูลเรื่องโรคมะเร็งต่อมลูกหมากตามหลักวิชาการ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์ในกาลต่อไป

VDO Hilght งาน “รวมพลังสู้..รู้ทันมะเร็งต่อมลูกหมาก”

[VDO Hilight] บรรยากาศงาน “รวมพลังสู้..รู้ทันมะเร็งต่อมลูกหมาก” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 5 ห้อง The Mitr-ting Room ครับ
.
และสามารถดูภาพบรรยายภายในงานได้ที่นี่
อัลบั้มภาพงาน รวมพลังสู้..รู้ทันมะเร็งต่อมลูกหมาก

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชายของกลุ่ม PARANG

สำหรับการร่วมตัวของกลุ่ม PARANG ที่มาให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก มาจากความร่วมมือของแพทย์ผู้ชำนาญการ สาขาศัลยศาสตร์และระบบปัสสาวะ ในประเทศไทย

รายชื่อหมอกลุ่ม parang มะเร็งต่อมลูกหมาก

Enter street adress here. Or any other information you want.

Enter street adress here. Or any other information you want.